03 February 2006

And Then Etc.

There are three absentees in our little office today. Here are their reasons listed in order:

Absentee A:
Nadulas ako sa banyo kaninang umaga.
Absentee B:
Umuwi akong Bulacan kagabi. Napagod lang siguro talaga ako. Magkakalagnat pa yata ako.
Absentee C:
Ikakasal ako sa Sabado, kailangang maghanda ngayon.
Guess what the order is.

Top Shelf