Licensed To Have Fun

from left to right: my brother, my ate, me, manong drayberSETTING: Inside a taxi cab, on the way home.

ATE: Manong, puwede ba'ng magyosi?

MANONG: Sure!

ATE: Manong pasensya na, nalalaglag yung abo sa loob ng sasakyan.

MANONG: Wag kang humingi ng pasensya, 'yang pasensya doon lang 'yan sa bakery.

LLESNER: Grabe'ng trapik dito sa Sucat. 'Yang stoplight kaka-go lang, stop na naman.

MANONG: Hayaan mo, pagbalik ko, titiradorin ko 'yan. May tirador ako rito, e, holen pa iyong ipantitira ko. 'Tamo, bukas wasak na 'yan.

ATE: Dinadaya tayo ng mga stoplight na 'yan, e.

Stoplight reads green.

MANONG: Iyan, pag nag-red pa agad ulit 'yan, isasauli ko na lisensya ko bukas.

Most checked out

Notes on 'Arsenic and old lace' and the insane

Dolphin love and limits

Beneath the covers: Notes on 'A comedy of tenors'

To rebel, to never rush

Two books

Applause for the clowns

The Pilot's Relief on Landing is No Release

An erring lace

If I Were A Planet

To always dress well